ประสบการณ์การเรียน Joomla Class ที่คอมไฟน์เดอร์สำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์

ที่เป็นนักออกแบบกราฟฟิก ต้องการจะนำความรู้ที่ได้จากร้านคอมพิวเตอร์ไฟน์เดอร์ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์ โดยการเรียน Joomla Class ครั้งนี้ แตกต่างจากคลาสอื่นๆ เพราะทาง ComFinder ได้ประยุกต์หลักสูตรใหม่ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่ใช้เครื่อง Mac

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรม Joomla ของคุณ Nick