พัฒนาทักษะ Microsoft Office สำหรับการท่องเที่ยวที่ม.ราชภัฏสงขลา

เนื้อหาครอบคลุมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP สร้างความเข้าใจเบื้องต้นและเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง

- การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สร้างประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ

- Web Browser เรียนรู้และปฎิบัติจริงเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 สร้างเอกสารอย่างมีมาตรฐาน

- การใช้งาน Microsoft Excel 2003 ออกแบบสูตรและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง

 

ขอขอบคุณน้องแป้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาการท่องเที่ยว ที่เลือกเรียน Office Class กับทางร้านคอมไฟน์เดอร์ ทางร้านและผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถสอบถามรายละเอียด

- โทร.สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 081-5999-694 หรือติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์

- อนึ่งคอร์สดังกล่าวถือเป็นคอร์สพิเศษของทางร้านคอมไฟน์เดอร์ โปรดสอบถามข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

- ทุกคอร์สเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยไม่มีการจำกัดอายุของผู้เรียน