การเรียนรู้การติดตั้ง Joomla และการใช้งานเทมเพลตที่คอมไฟน์เดอร์

กับคอร์สสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองของทางร้านคอมไฟน์เดอร์ ในโอกาสพิเศษครั้งนี้เราจึงขอเก็บภาพระหว่างการเรียนมาให้ได้ชมกัน ทั้งนี้ทางร้านคอมพิวเตอร์ไฟน์เดอร์บิสซิเนส แอนด์ ดีไซน์ ต้องขอขอบคุณคุณวรัญญาที่สนใจและเลือกเรียนหลักสูตรสร้างเว็บไซต์มา ณ ที่นี้

 

เริ่มต้นจากความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของโปรแกรม Joomla จากนั้นจะต่อด้วยการเรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบพื้นฐาน Xampp, Database, Joomla เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ เน้นย้ำเรื่องของการเลือกใช้ Template ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของผู้เรียน จากนั้นจึงลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาและการจัดวางภาพ เพราะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำเว็บไซต์ ซึ่งการเรียนในครั้งนี้คุณวรัญญาตั้งใจจะนำไปจัดทำเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนสุวรรณภักดี จากจังหวัดพัทลุง