Update Ubuntu 11.04 แล้วมีปัญหาแก้ไขดังนี้

ผู้อ่านท่านใดกำลังใช้งาน Ubuntu 11.04 รุ่นล่าสุด แล้วพบปัญหาไม่สามารถอัพเดตระบบได้ Ubuntu Blog มีทางแก้

ปัญหาที่เกิดขึ้น - เมื่อทำการอัพเดตจะมีข้อความแสดงว่า "ubuntu 11.04 could not initialize the package information..."

รูปประกอบบทความ Ubuntu 11.04

Follow up:

วิธีแก้ไข - เข้า Terminal > พิมพ์ "sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf" > ใส่ Password

ทีนี้ Ubuntu 11.04 ก็จะกลับมาใช้งานระบบอัพเดตได้เหมือนเดิมแล้ว

อ้างอิงภาพ: ขอขอบคุณรูปประกอบจาก niharsworld.com

Categories: Ubuntu Guide
« Ubuntu 11.10 จะไม่มีการลงผ่านแผ่นซีดีแล้วหรือ ?Ubuntu ระบบสัมผัสควบคุมด้วย iPhone »

ค้นหา UBUNTU.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม UBUNTU.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน

ขับเคลื่อนโดย Blogtika ลิขสิทธิ์ปี 2552-2555 Ubuntu ผู้ทดสอบระบบปฏิบัติการอูบุนตู ออกแบบโดย blogtika.com