Tags: โครงสร้างบล็อก

สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับ Teeraprol Blog Community

สมัยก่อนเขียนบล็อกโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นมาตรฐานอะไรให้ยุ่งยาก มีเรื่องจะบอกมีภาพจะโชว์ก็จับมาใส่ให้เต็มหน้าเพจ จนบางครั้งผู้อ่านบางท่านถึงขนาดเมล์เข้ามาสอบถามถึงโพสเก่าๆที่เคยอ่าน "งง ว่าบทความเหล่านั้น อยู่ตรงไหน?" จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนต้องทำการปรับโครงสร้างใหม่ ทั้งเมนูนำทาง สีสัน การเข้าถึงข้อมูล ความง่ายต่อการค้นหา มารวมไว้ให้ผู้อ่านได้สืบค้นสะดวกยิ่งขึ้น

Read more »

ค้นหา TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

  • Teeraprol on Twitter
  • Teeraprol on Facebook
  • Teeraprol on Google+
  • CEO at ComFinder
  • Consultants at MangoSoft
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2010-2012 Teeraprol Blog All rights reserved designed by blogtika.com