Tags: จุดประสงค์ในการเรียนคอมพิวเตอร์

มาตรฐานของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ไม่น่าจดจำ

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer Courseปัญหาคาใจในอดีตผุดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด กับบรรยากาศในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แอร์เย็นฉ่ำแต่ไม่น่าจดจำ กับผลคะแนนการสอบวัดผลเพื่อให้คะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรื่อง "การฝึกใช้พิมพ์สัมผัส" ที่อาจารย์เน้นเหลือเกินกับความเร็วในการพิมพ์ของนักศึกษามากกว่าความถูกผิดและหลักการในการจัดวางรูปแบบของเอกสาร เป็นผลให้ผู้เรียนสร้างสามัญสำนึกแบบผิดๆมาใช้จนถึงปัจจุบัน "เรียนเพื่อให้ได้คะแนน แต่ไม่ได้คุณภาพ"

Read more »

ค้นหา TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

  • Teeraprol on Twitter
  • Teeraprol on Facebook
  • Teeraprol on Google+
  • CEO at ComFinder
  • Consultants at MangoSoft
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2010-2012 Teeraprol Blog All rights reserved designed by blogtika.com