Tablet ช่วยประหยัดไฟที่บ้าน

การเลือกซื้อ tablet สำหรับผู้เขียน อาจมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากคนทั่วไป ที่ส่วนใหญ่จะเน้นที่ ความทันสมัย และการบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี แต่ผู้เขียนแตกต่างโดยสิ้นเชิง ผู้มีโอกาสได้ tablet มาเมื่อไม่นานนี้เอง เหตุผลที่ต้องการใช้ tablet คือช่วยที่บ้านประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากงานส่วนใหญ่มักจะต้องทำผ่านทางอินเตอร์เน็ท ดังนั้นการซื้อ tablet มาช่วยในการรับส่งเมล์ เป็นทางเลือกที่ดีมาก นอกจากจะตอบจุดประสงค์ในการใช้งานได้แล้ว ยังช่วย save เงินค่าไฟฟ้าอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องเปิด pc ที่กินไฟสูงๆไว้ตลอดเวลา
« การจัดอันดับใน Apple App Store ทำให้เห็นลูกเล่นของคู่แข่งงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ »

ค้นหา TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

  • Teeraprol on Twitter
  • Teeraprol on Facebook
  • Teeraprol on Google+
  • CEO at ComFinder
  • Consultants at MangoSoft
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2010-2012 Teeraprol Blog All rights reserved designed by blogtika.com