คำแนะนำในการใช้งาน Social Network

Social Network Positive Thinking กับคำแนะนำในการใช้งานหลักการใช้งานสังคมออนไลน์หรือ Social Network จะต้องดูที่วัตถุประสงค์ ต้องค้นหาและมองให้ออกว่าใช้เพื่ออะไร? แล้วจึงเริ่มศึกษาวิธีใช้งานอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของมารยาททางสังคม ซึ่งมารยาททางสังคมอาจจะกล่าวหรือเรียกให้ทันสมัยได้ว่า มารยาททางสังคมออนไลน์ ใช้อยู่ทุกวันแต่กลับไม่รู้วิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าเรื่องดี คำแนะนำการใช้งาน Social Network ต่อไปนี้คงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยตามแต่สมควรคิดก่อนถาม กำหนดคำถามที่ต้องการทราบก่อนลงมือขอความช่วยเหลือ จะช่วยให้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าใจปัญหามากขึ้น

Follow up:

มองในแง่ดี ปัญหาหรือคำถามที่ต้องการคำตอบอาจจะไม่สามารถสรุปได้ในความเห็นเดียว แต่ให้คิดในแง่ดีเสมอ

ให้ข้อมูลประกอบ อธิบายรายละเอียดของปัญหาพร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือวิเคราะห์และแนะนำได้ดียิ่งขึ้น

กระจายให้ถูก แชร์หรือโพสข้อความให้ถูกที่ถูกทาง เลือกสอบถามกับคนที่เข้าใจปัญหา มากกว่าสุ่มสอบถามแบบไร้ทิศทาง

แจ้งผลและขอบคุณ เมื่อได้รับการแก้ปัญหาควรกล่าวคำขอบคุณ พร้อมกับแจ้งผลการแก้ไขเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

"สองหัวดีกว่าหัวเดียว" คำกล่าวที่ยังใช้งานได้มาจนถึงปัจจุบัน แต่หากเพียงเข้าใจเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้สนใจต่อไป แบ่งปันและเรียนรู้มารยาททางสังคมออนไลน์ คำกล่าวใหม่นี้อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในวงการ Social Network "ล้านหัวดีกว่าหัวเดียว"

ขอบคุณภาพประกอบ: heartbait

« คำแนะนำในการออมเงินเพื่ออนาคตในการลงทุนSilence Design การออกแบบเว็บไซต์กับปัจจัยที่ต้องใช้ความเงียบ »

ค้นหา TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม TEERAPROL.BLOGTIKA.COM

  • Teeraprol on Twitter
  • Teeraprol on Facebook
  • Teeraprol on Google+
  • CEO at ComFinder
  • Consultants at MangoSoft
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2010-2012 Teeraprol Blog All rights reserved designed by blogtika.com