เพิ่มเนื้อหาจุใจให้ชาวบล็อกติก้า (Center Blog Content)

เพื่อให้การใช้งานบล็อกในระบบของบล็อกติก้าเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทางทีม Labs Blogtika ได้จัดทำ CBC: Center Blog Content โดยจะทำการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของเพื่อนสมาชิก มาแสดงไว้ในที่เดี๋ยว เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้าชมที่จะสามารถ ค้นหาข้อมูลทั้งหมดของ Blogtika ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจงาน CBC ของบล็อกติก้าได้ที่ http://members.blogtika.com ทั้งนี้เพื่อให้มีเนื้อหาคุณภาพ ทางทีมงาน Labs บล็อกติก้า ได้เพิ่มบริการป้องกัน Spam เพิ่มขึ้น ดังนั้นสมาชิกและผู้เข้าชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
Categories: Blog System Lab
« Test the system with chrome blogtikaทำบล็อกให้ติด Index ด้วยบริการจาก www.blogtika.com »

SEARCH LABS.BLOGTIKA.COM

Featured Headlines

Top 10 Most Popular

FOLLOW LABS.BLOGTIKA.COM

  • Connect social network of Twitter
  • We have total a number of blog readers persons
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blogtika Official - Blog Labs All rights reserved designed by blogtika.com