Category: How to Use Blog

Blogtika.com เปิด Account ที่ Youtube

เพื่อให้ผู้ที่สนใจบริการของ Blogtika.com สามารถจะทำความเข้าใจ เกี่ยวการใช้งานระบบบล็อกมากขึ้น ทางเราจึงได้จัดทำ Video Clip และอัพโลดวิธีการใช้งานไว้ที่ ยูทูป โดยผู้สนใจสามารถที่จะหาข้อมูลได้ที่ Blogtika Channel

หากผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการแนะนำติ-ชม สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Labs Blogtika ผ่านฟอร์ม Feedback ด้านล่างของบทความ

ขอบคุณสามาชิกที่ให้การติดตามข่าวสาร
Blogtika Labs

Categories: How to Use Blog

How to Post Image on Blogtika System?

You have problem about tactic image post?
Now, you can watch video clip teach usability blogtika system on b2evolution. Thank you jorg3cardoso for good clip. Easy to post image file on your blog community.

Categories: How to Use Blog

ประกาศ: การเลือกใช้อีเมลเพื่อสมัครใช้บริการของ บล็อกติก้า

ประกาศ: การเลือกใช้อีเมลเพื่อสมัครใช้บริการของ บล็อกติก้า

แจ้งเรื่องการใช้งานอีเมลของสมาชิก
หลังจากที่ทางทีมงานได้ทำการติดตั้งระบบใหม่ ลงบนเว็บไซต์บล็อกติก้า เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานระบบตอบรับทางอีเมลได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านภาษาที่แสดง และ ระบบ Back Office ภายใน หลังจากทีมงานได้ทดสอบพบว่า บ้างผู้ให้บริการอีเมล ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่รองรับระบบ SMTP ซึ่งเป็นระบบอีเมลที่ทาง Blogtika.com เลือกใช้ จากการทดสอบเบื้องต้น ขอแจ้งอีเมลที่รองรับบระบบทั้งหมดของเราดังต่อไปนี้

- yourname @ gmail.com
เลือกใช้บริการของ gmail.com จะสามารถใช้งานได้ทุกระบบของ Blogtika.com

- yourname @ hotmail.com ยังไม่รองรับระบบของ Blogtika.com ทำให้ไม่สามารถรองรับระบบตอบรับทางอีเมลได้ แต่สามารถใช้งานการ Post บทความทั่วไปได้ แต่เพื่อการใช้การที่ถูกต้อง ทีมงานแนะนำให้ใช้บริการของ gmail.com

- yourname @ yahoo.com ยังไม่รองรับระบบของ Blogtika.com ทำให้ไม่สามารถรองรับระบบตอบรับทางอีเมลได้ แต่สามารถใช้งานการ Post บทความทั่วไปได้ แต่เพื่อการใช้การที่ถูกต้อง ทีมงานแนะนำให้ใช้บริการของ gmail.com

ทีมงานจะขอทำการทดสอบการใช้งานอีเมลอื่นๆเพื่อการพัฒนาต่อไป สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกวันที่นี่

Categories: How to Use Blog

Youtube อีกหนึ่งบริการที่ Blogtika ผนวกไว้ในบริการ

เพิ่มความสะดวกสบายในการนำเสนอ Files Video ผ่านระบบของ Blogtika โดยทาง Labs ได้เพิ่มระบบ Plugin YouTube เข้ามาไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ง่ายๆหากต้องนำเสนอวิดีโอ นอกเหนือจากบทความที่สมาชิก Blogtika Blog Community สามารถ Post เพื่อนำเสนอบทความ บนระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว ด้วยการผนวก ปล๊กอิน ดีดีของ website youtube เริ่มต้นการใช้งานได้ด้วยวิธีง่าย ดังต่อไปนี้ 1. คลิก Posts/Comment เลือก Expert 2. คลิก YouTube จากนั้นให้ใช้ Code Video ที่ได้จาก Youtube ลงไป 3. คลิก Save และกด See เหมือนแสดงผลการทำงาน 3วิธีที่ทำให้สมาชิก ของ Blogtika Community สนุกกับบริการดีดีจากเรา และติดตามบริการใหม่ๆจากเราได้เสมอ ที่นี้ Labs Blogtika แหล่งที่มา: http://labs.blogtika.com
Categories: How to Use Blog

แนะนำการ Post Multi Language ในหัวข้อเดียวกัน ไทย-อังกฤษ

เป็นธรรมดาสำหรับการใช้งาน Blog Online สำหรับบันทึก เขียน ข้อความและการนำเสนอบทความ ทุกอย่าง ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าสิ่งที่ Post ลงบน Blog จะสามารถอ่านและสื่อสารกันได้ทั่วโลก หลักการและวิธีการใช้งาน Menu สำหรับการ Post บทความ - เมื่อ Login เข้าสู้ระบบ เลือก Post/Comments จากนั้นทำการ Post บทความลงไป - ต้องเลือก ภาษาหลักให้ถุกต้องกับ บทความที่นำเสนอ เช่น พิมพ์ภาษาไทยก็เลือกในช่อง Language: Thai(TH) แต่ถ้า Post ภาษาอังกฤษ ก็เลือก Language: English(US) หรือ (UK) เพียงเท่านี้ระบบ ของเราจะสามารถ นำบทความของผู้ใช้ นำเสนอไปอย่างถูกต้อง จรงหมวด กับ กลุ่มประเทศที่นำเสนอ "มาสนุกกับ Blog Community" ที่ www.blogtika.com วันนี้
Categories: How to Use Blog

Pages: 1 2 >>

SEARCH LABS.BLOGTIKA.COM

Featured Headlines

Top 10 Most Popular

FOLLOW LABS.BLOGTIKA.COM

  • Connect social network of Twitter
  • We have total a number of blog readers persons
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blogtika Official - Blog Labs All rights reserved designed by blogtika.com