แจ้งข่าวสมาชิกบล็อกติก้า วันที่ 19/11/2553

ประกาศข่าวสารถึงสมาชิกและผู้สนใจ ในขณะนี้ทางบล็อกติก้าของแจ้งปิดการรับสมาชิกใหม่ เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถเข้าใช้งานบล็อกใน Blogtika.com ได้ปกติ

เรื่องที่สองที่ต้องการแจ้งให้สมาชิกที่ใช้งานบล็อกติก้าทราบ ในขณะนี้ทางบล็อกติก้าได้เพิ่มความปลอดภัย จากการโจมตีของ Spam ด้วยการเพิ่ม Plugin การใช้งาน reCAPTCHA ใช้ส่วนที่สำคัญของระบบ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เพิ่มระบบป้องกันในบล็อกติก้าด้วย reCAPTCHA

Categories: Blog System Lab
« Google Friend Connect บน Blogtikaแจ้งข่าวสมาชิกบล็อกติก้า วันที่ 08/11/2553 »

SEARCH LABS.BLOGTIKA.COM

Featured Headlines

Top 10 Most Popular

FOLLOW LABS.BLOGTIKA.COM

  • Connect social network of Twitter
  • We have total a number of blog readers persons
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blogtika Official - Blog Labs All rights reserved designed by blogtika.com