แจ้งข่าวสมาชิกบล็อกติก้า วันที่ 08/11/2553

ทางบล็อกติก้าจะปิดรับสมาชิกใหม่ เมื่อครบจำนวนพื้นที่บล็อกเร็วๆนี้ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างดีเยี่ยม สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ประกาศให้ทราบ ณ วันที่ 08/11/2553 ตามวันและเวลาของประเทศไทย

การดูแลพื้นที่ให้บริการของบล็อกติก้า จะถูกควบคุมยิ่งขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยและเนื้อหา ทางเว็บไซต์บล็อกติก้าจึงขอระงับการให้บริการ ในส่วนของการรับสมาชิกใหม่ เมื่อทางบล็อกติก้าได้รับสมาชิกครบ ตามจำนวนที่ตั้งไว้ จะเริ่มทำการปิดรับสมาชิกเพิ่ม จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ

Categories: Blog System Lab
« แจ้งข่าวสมาชิกบล็อกติก้า วันที่ 19/11/2553ออกแบบ LadyDiva Skin สำหรับสมาชิก Blogtika »

SEARCH LABS.BLOGTIKA.COM

Featured Headlines

Top 10 Most Popular

FOLLOW LABS.BLOGTIKA.COM

  • Connect social network of Twitter
  • We have total a number of blog readers persons
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blogtika Official - Blog Labs All rights reserved designed by blogtika.com