ประกาศ: การเลือกใช้อีเมลเพื่อสมัครใช้บริการของ บล็อกติก้า

ประกาศ: การเลือกใช้อีเมลเพื่อสมัครใช้บริการของ บล็อกติก้า

แจ้งเรื่องการใช้งานอีเมลของสมาชิก
หลังจากที่ทางทีมงานได้ทำการติดตั้งระบบใหม่ ลงบนเว็บไซต์บล็อกติก้า เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานระบบตอบรับทางอีเมลได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านภาษาที่แสดง และ ระบบ Back Office ภายใน หลังจากทีมงานได้ทดสอบพบว่า บ้างผู้ให้บริการอีเมล ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่รองรับระบบ SMTP ซึ่งเป็นระบบอีเมลที่ทาง Blogtika.com เลือกใช้ จากการทดสอบเบื้องต้น ขอแจ้งอีเมลที่รองรับบระบบทั้งหมดของเราดังต่อไปนี้

- yourname @ gmail.com
เลือกใช้บริการของ gmail.com จะสามารถใช้งานได้ทุกระบบของ Blogtika.com

- yourname @ hotmail.com ยังไม่รองรับระบบของ Blogtika.com ทำให้ไม่สามารถรองรับระบบตอบรับทางอีเมลได้ แต่สามารถใช้งานการ Post บทความทั่วไปได้ แต่เพื่อการใช้การที่ถูกต้อง ทีมงานแนะนำให้ใช้บริการของ gmail.com

- yourname @ yahoo.com ยังไม่รองรับระบบของ Blogtika.com ทำให้ไม่สามารถรองรับระบบตอบรับทางอีเมลได้ แต่สามารถใช้งานการ Post บทความทั่วไปได้ แต่เพื่อการใช้การที่ถูกต้อง ทีมงานแนะนำให้ใช้บริการของ gmail.com

ทีมงานจะขอทำการทดสอบการใช้งานอีเมลอื่นๆเพื่อการพัฒนาต่อไป สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกวันที่นี่

Categories: How to Use Blog
« แนะนำ Skin ใหม่: Pixel หัวท้าย 3 Column จากนาย SamBlog Community Inspiration From New System »

SEARCH LABS.BLOGTIKA.COM

Featured Headlines

Top 10 Most Popular

FOLLOW LABS.BLOGTIKA.COM

  • Connect social network of Twitter
  • We have total a number of blog readers persons
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blogtika Official - Blog Labs All rights reserved designed by blogtika.com