Tags: เงิน 5000บาท น้ำท่วม

ประกาศรายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลเมืองควนลัง

ข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับรายชื่อของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ขณะนี้เงินให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ยังไม่มีการจ่าย ข้อมูลล่าสุดของทางเทศบาลเมืองควนลัง เผอิญผู้เขียนผ่านไปเจอจึงนำมาให้พี่น้องที่กำลังติดตามข่าวสารดังกล่าว ทราบโดยทั่วถึงกัน

ภาพประกอบบทความน้ำท่วม

รายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000บาท ดังนี้ "เทศบาลเมืองควนลังขอเรียนแจ้งมายังผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบแรก และรอบที่ 2 ให้รอในรอบต่อไป สำหรับผู้ที่มีรายชื่อแล้ว ธนาคารออมสินจะแจ้งมาที่เทศบาลฯว่าจะนัดจ่ายเงินวันไหน และสถานที่ไหน ทางเทศบาลฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง" ประกาศโดยเทศบาลเมืองควนลัง วันที่ 21 ธ.ค. 53

สรุปว่าการเข้ารับเงินน้ำท่วมของพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ยังต้องรอแจ้งรายละเอียดต่อไป ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าความล่าช้า คงมีสาเหตุและที่มาที่ไป แต่ถึงอย่างไรผู้เขียนยังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน พยายามเร่งทำเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อที่น้องทุกคน (อย่าลืม) ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ก็เป็นคนในหาดใหญ่ และน้ำท่วมเหมือนกับพวกเราเช่นกันครับ

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com