Tags: น้ำท่วมสะเดา

คลองแวะและบ้านพรุน้ำท่วมแล้วระดับหน้าแข้ง วันที่ 01/11/53 เวลา 20.10น.

รายงานระดับน้ำท่วมบริเวณเขตคลองแวะ มีระดับสูงถึงหน้าแข้ง ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยง เพื่อให้รถของเจ้าหน้าที่สามารถไปช่วยผู้ประสพภัยที่อ.สะเดา

รายงานน้ำท่วมเขตบ้านพรุ ขณะนี้มีปริมาณน้ำสูงหน้าแข้ง-หัวเข่า ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับน้ำท่วมที่สูงขึ้นอีกเวลา 21-22.00น.

รายงานน้ำท่วมหาดใหญ่ วันที่ 01/11/53 เวลา 11.00น.

ทางบล็อกหาดใหญ่ขอเป็นตัวแทนพี่น้องในจังหวัดสงขลาทุกพื้นที่ เป็นสื่อกลางอัพเดตระดับน้ำ และรายงานพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม มีรายละเอียดดังนี้

- โชคสมาน ระดับน้ำสูงเต็มคูน้ำ

- สะเดา ระดับน้ำหน้าแข้ง

- คลองแงะ ระดับน้ำหน้าแข้ง

- คลองหอยโข่ง ระดับน้ำหัวเข่า

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com