Tags: ดาวร์ชื่อผู้รับเงินหาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่ 5,000บ. 11,904ครอบครัว

แจ้งพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงิน 5,000บ. (บางส่วน) จำนวน 11,904ครอบครัว โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ รายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่รอบแรก (ตรงของเทศบาล)

ภาพประกอบรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่ รอบ1

หากเว็บไซต์ของทางเทศบาลล่มหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถ คลิ๊กตรงนี้ (แก้ไขใหม่แล้ว) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วม 5000บาท รอบแรก (ใครที่ไม่มีชื่ออย่าพึ่งตกใจ ยังมีรอบต่อไปแน่นอน)

หลักฐานการขอรับเงินมีดังนี้ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เจ้าของบัตรตัวจริง 3.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ในกรณีรับแทนนั้น 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจ 2.สำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) ของผู้มอบอำนาจ 3.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รับมอบอำนาจ 4.สำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ 5.หนังสือมอบอำนาจ (รับได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่) แล้วนำไปยื่นที่ ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) เท่านั้น

สำหรับผู้มีรายชื่อและไปรับเงินเอง ให้ไปรับเงินดังนี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ก – น

วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร บ – ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ศ – ฮ

*เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 22 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com