Category: ท่องเที่ยวในหาดใหญ่

จะมา หาดใหญ่ ขับรถ ไปทางไหนดี?

เริ่มต้นเดินทาง มา หาดใหญ่ ทางรถยนต์ อำเภอหาดใหญ่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงสายเอเชียหมายเลข A2 (ซ้อนทับกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ตัดผ่าน โดยมีสามแยกคอหงส์ (จุดบรรจบกับถนนกาญจนวณิชย์) เป็นจุดปลายของถนนเพชรเกษม (จุดเริ่มต้นของถนนเพชรเกษมอยู่ที่สี่แยกท่าพระ กรุงเทพฯ) จากนั้นทางหลวงหมายเลข 4 จะซ้อนทับกับถนนกาญจนวณิชย์จากสามแยกคอหงส์ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-มาเลเซียที่ด่านสะเดา อำเภอสะเดา นครหาดใหญ่เชื่อมกับนครสงขลา ศูนย์กลางของจังหวัด ด้วยทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์ช่วงสามแยกคอหงส์ หาดใหญ่ - สามแยกสำโรง สงขลา) และทางหลวงหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) ซึ่งไปบรรจบกับถนนกาญจนวณิชย์ที่ห้าแยกเกาะยอ มีรถโดยสารประจำทางระหว่างเมืองของบริษัทขนส่ง จำกัด ให้บริการไปยังจุดหมายต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพและภาคใต้ โดยมีสถานีขนส่งหาดใหญ่เป็นสถานีรถโดยสารประจำเมือง

ที่ตั้งและอาณาเขต ของ หาดใหญ่ ไปไงมาไง?

ลองอ่านดูสักนิดกับ เรื่องราว หาดใหญ่ เมืองสิ่งความทันสมัย อำเภอหาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และทางรถยนต์ประมาณ 993 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรดทะเลสาบสงขลา และติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอเมืองสงขลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสงขลา อำเภอนาหม่อม และอำเภอจะนะ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเดาและอำเภอคลองหอยโข่ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล) และอำเภอรัตภูมิ

บึงศรีภู หาดใหญ่ ไหง? ให้อาหารปลาไม่ได้

พื้นที่พักผ่อนสำหรับคน หาดใหญ่ ที่เห็นจะๆ (because) พอดีผ่านไปทางนั้นเป้นประจำ คงหนีไม่พ้น บึงศรีภู เล็กๆแต่ชื่นใจ หากลองได้มานั่งชมวิวบนพื้นที่ ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ได้รับการออกแบบ น่าสนใจ สำหรับพื้นที่จำกัด + บึงสวยๆให้เราได้ให้อาหารปลา แต่ไหง? วันนี้ถึงให้อาหารปลาไม่ได้ซะแล้ว (วิญาณนักบุญ) เข้าสิงซะแล้ว แต่หลังจากที่แว๊บไปอ่านป้าย ที่เขียนตั้งไว้ น่าจะเป็นเพราะระบบน้ำ อาจจะเสีย ปลาอาจจะตาย (เศร้าเลย) แต่ด้วยเห็นผลใดก็ตาม หรือใครทราบเหตุผลอื่น สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ "แต่" บึงศรีภู หาดใหญ่ ก็ยังเป็นปอดของคนเมืองเสมอ

Pages: << 1 2 3 4 5 6

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com