เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศจ่ายเงินน้ำท่วมแล้ว (ล่าสุด)

แจ้งพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลควนลัง ขณะทางเทศบาลได้นัดจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เป็นจำนวน 2524ครอบครัว ผู้อ่านท่านใดที่อยู่ในเขตดังกล่าวสามารถเข้ารับเงินได้ในวันที่ 25 ธ.ค. 2553 โดยประกาศของของเทศบาลควนลัง มีรายละเอียดดังนี้

"ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การนัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (5,000)  เทศบาลเมืองควนลังขอเรียนแจ้ง มายังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (5,000) จำนวน 2524 ราย ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"

สิ่งที่ต้องจดจำและเตรียมไปคือ

- บัตรประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

- จดเลขลำดับที่ประกาศ

- รับเงินที่ ณ วัดควนลัง เวลา 09.00 - 15.00 น.

ทางบล็อกหาดใหญ่หวังว่าเงินชดเชยน้ำท่วมดังกล่าว จะเป็นสิ่งช่วยเยียวยาจิตใจของพี่น้องได้บ้าง ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีชื่อ ขอให้ติดตามข่าวต่อไป ซึ่งทางบล็อกหาดใหญ่จะรีบหาข่าว มาแจ้งให้ทราบทันทีที่มีการอัพเดตข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลเมืองควนลัง

ข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับรายชื่อของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ขณะนี้เงินให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ยังไม่มีการจ่าย ข้อมูลล่าสุดของทางเทศบาลเมืองควนลัง เผอิญผู้เขียนผ่านไปเจอจึงนำมาให้พี่น้องที่กำลังติดตามข่าวสารดังกล่าว ทราบโดยทั่วถึงกัน

ภาพประกอบบทความน้ำท่วม

รายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000บาท ดังนี้ "เทศบาลเมืองควนลังขอเรียนแจ้งมายังผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบแรก และรอบที่ 2 ให้รอในรอบต่อไป สำหรับผู้ที่มีรายชื่อแล้ว ธนาคารออมสินจะแจ้งมาที่เทศบาลฯว่าจะนัดจ่ายเงินวันไหน และสถานที่ไหน ทางเทศบาลฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง" ประกาศโดยเทศบาลเมืองควนลัง วันที่ 21 ธ.ค. 53

สรุปว่าการเข้ารับเงินน้ำท่วมของพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ยังต้องรอแจ้งรายละเอียดต่อไป ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าความล่าช้า คงมีสาเหตุและที่มาที่ไป แต่ถึงอย่างไรผู้เขียนยังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน พยายามเร่งทำเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อที่น้องทุกคน (อย่าลืม) ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ก็เป็นคนในหาดใหญ่ และน้ำท่วมเหมือนกับพวกเราเช่นกันครับ

บรรยากาศรับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่วันแรก (ประสบการณ์จริง)

ทางเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มต้นทยอยจ่ายเงิน แก่ผู้ประสพภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่เป็นวันแรก พร้อมด้วยบรรยากาศที่มีทั้งรอยยิ้มและความสงสัย ผู้เขียนก็เป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิให้การได้รับเงินน้ำท่วมในรอบแรก เพราะมีชื่อติดใน ก-น ตามอักษร จึงอยากจะเขียนบรรยายบรรยากาศ ให้ผู้ที่กำลังจะไปหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ได้เตรียมตัวก่อนการออกตัวไปรับเงินชดเชย ในวันที่ 20-22 ธ.ค. 2553 ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ (ณ หอประชุม)

ก่อนออกจากบ้านไปรับเงินน้ำท่วม ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับว่า "สำเนาเอกสารถูกต้อง"

3. เลขลำดับที่ประกาศ (ให้จดไปด้วย)

4. เตรียมใจ...

จากนั้นก็ให้ออกเดินทางไปยัง เทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรับเงินน้ำท่วม จะมามอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ก็ได้ ผู้เขียนขอแนะนำรถประจำทาง (เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋า) เมื่อเดินทางไปถึงก็มุ่งตรงไปยัง หอประชุมเทศบาลกันได้เลย เข้าทางฝั่งทิศตะวันออก ออกทางฝั่งทิศตะวันตก อย่าเข้าผิดประตูนะ

เมื่อไปถึงทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ยื่นเอกสารตามที่เตรียมมาตามขอที่ 1-3 แล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเลขช่อง ให้เดินไปตามทางที่ได้รับแจ้ง พอไปถึงก็ยื่นเอกสารตามขอ 1-3 อีกครั้ง แล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะให้เซ็นต์ชื่อรับเงิน ซึ่งจะได้รับมาเป็นเงินสด พร้อมแม็คใบละ 1พัน 5ใบ มาเป็นอย่างดี (ครบแน่นอน) แต่ใครไม่เชื่อใจ จะนับอีกครั้งก็ได้ไม่ว่ากัน จากนั้นก็นำเงินใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนออกตัวกลับบ้าน ท่านที่กังวลว่าเงินจำนวน 5,000บาท ที่ได้รับอาจจะโดนผู้ไม่หวังดีขโมยหรือชกชิง ผู้เขียนขอบอกว่า มีเจ้าหน้าที่และทหารคอยดูแลอย่างหนาแน่น ไม่ต้องกังวลครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับ จะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยซับน้ำตาของทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่ 5,000บ. 11,904ครอบครัว

แจ้งพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงิน 5,000บ. (บางส่วน) จำนวน 11,904ครอบครัว โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ รายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่รอบแรก (ตรงของเทศบาล)

ภาพประกอบรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่ รอบ1

หากเว็บไซต์ของทางเทศบาลล่มหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถ คลิ๊กตรงนี้ (แก้ไขใหม่แล้ว) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วม 5000บาท รอบแรก (ใครที่ไม่มีชื่ออย่าพึ่งตกใจ ยังมีรอบต่อไปแน่นอน)

หลักฐานการขอรับเงินมีดังนี้ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เจ้าของบัตรตัวจริง 3.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ในกรณีรับแทนนั้น 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจ 2.สำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) ของผู้มอบอำนาจ 3.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รับมอบอำนาจ 4.สำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ 5.หนังสือมอบอำนาจ (รับได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่) แล้วนำไปยื่นที่ ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) เท่านั้น

สำหรับผู้มีรายชื่อและไปรับเงินเอง ให้ไปรับเงินดังนี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ก – น

วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร บ – ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ศ – ฮ

*เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 22 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 2-3หมื่นที่เทศบาลหาดใหญ่

ถึงผู้ประสพภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 53 ท่านสามารถยืนแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ นอกเหนือจากเงินจำนวน 5000บาท ที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่

แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 2-3หมื่นที่เทศบาลหาดใหญ่

ป้ายประกาศริมถนนดูจะไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กลับประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ ผู้เขียนจึงขอรวบรัดตัดความง่ายๆว่า ผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น แบ่งได้ 2ประเภท คือ 1.ผู้ที่บ้านเรือนเสียหาย 2.ผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้าได้รับความเสียหาย

สำหรับผู้ที่บ้านเรือนเสียหาย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.แบบยื่นแสดงขอรับความช่วยเหลือ (ขอได้ที่เทศบาล) 4.รูปถ่ายบ้านและของที่เสียหาย 5.ลายเซ็นของผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน (เซ็นในแบบยื่นแสดงขอรับความช่วยเหลือ) ไม่ยากสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย (บ้านเรือน) แต่...

Pages: 1 · 2

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 >>

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com