รายชื่อรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมควนลัง 5,000บ. รอบที่ 2 4,310 ครัวเรือน

ขอแจ้งพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบางควนลัง ขณะนี้ทางเทศบาลได้ทำการประกาศ รายชื่อเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเป็นทางการของผู้อยู่ในเขตควนลัง รอบที่ 2 4,310 ราย (ครัวเรือน) ทางบล็อกหาดใหญ่จึงมาอัพเดตให้ผู้อ่านทราบโดยทั่วกัน

มีรายละเอียดตามประกาศดังนี้ "ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อ และรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 2 จำนวน 4,310 ราย (ครัวเรือน)

ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อ และรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 2 จำนวน 4,222 ราย (ครัวเรือน) + เพิ่มเติม 88 ราย = 4,310 ราย

ในวันอาทิตย์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2554 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป

ณ  โรงอาหาร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ดูรายชื่อได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

โดย: เทศบาลเมืองควนลัง วันที่ 04/02/2554"

- สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ กดเพื่อ Download (4,222 ครัวเรือน)

- ดูรายชื่ออ้างอิงจากเว็บเทศบาล กดเพื่อดูข้อมูล

ซึ่งจากกันติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเงินน้ำท่วม 5,000บ. ของทางเทศบาลควนลังในวันเดียวกัน ได้มีการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมอีก 88 ครัวเรือน ซึ่งทางบล็อกหาดใหญ่ นำมาแจ้งให้ทราบดังนี้

- สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ กดเพื่อ Download (88 ครัวเรือน)

- ดูรายชื่ออ้างอิงจากเว็บเทศบาล กดเพื่อดูข้อมูล

ทางบล็อกหาดใหญ่หวังว่าข่าวสารและรายชื่อการรับเงินน้ำท่วม จำนวน 5,000บ. รอบสอง ของทางเทศบาลเมืองควนลังครั้งนี้ จะช่วยเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยเหลือ มา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ

ผู้อยู่ในหาดใหญ่ บ้านน้ำไม่ท่วมแต่แจ้งรายชื่อ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภายหลังจากวันที่ 1 พ.ย. 2553 ทางเทศบาลหาดใหญ่ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เข้าแจ้งรายชื่อเพื่อรับเงินจำนวน 5000บาท จากทางรัฐบาล เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือ จนถึงปัจจุบันได้ทำการส่งมอบแล้วจำนวน 2ครั้ง พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่ระงับการจ่าย เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน กรณีระงับการจ่าย ได้เข้ามาชี้แจงและยื่นเอกสารยืนยันอีกครั้ง สุดท้ายเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณหอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ คำแนบท้ายที่สะกิดใจผู้ไม่หวังดี คือ "กรณีบ้านน้ำไม่ท่วม และทำการแจ้งรายชื่อ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย"

ผู้อยู่ในหาดใหญ่ บ้านน้ำไม่ท่วมแต่แจ้งรายชื่อ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ใครที่ทำการแจ้งรายชื่อเข้าไปเพื่อหวังรับเงิน 5000บาท โดยที่บ้านและที่อยู่อาศัยไม่ได้รับภัย จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแน่นอน (อ้างอิงตามประกาศของเทศบาลหาดใหญ่) แต่ใครที่ประสบจริงๆ แล้วยังไม่ได้รับเงินไม่ต้องกังวลไปเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ขอเพียงรอการส่งมอบเงินในรอบต่อๆไปเท่านั้น เชื่อแน่ว่าคนที่หวังประโยชน์จากภัยในครั้งนี้ จะได้รับผลกรรมแน่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้อ่านบล็อกหาดใหญ่ คิดเห็นกันเช่นไร แนะนำเข้ามากันได้ ปล. หากมีการอัพเดต รายชื่อส่งมอบเงินน้ำท่วมรอบ3 ของเทศบาลหาดใหญ่ และเทศบาลควนลัง (หรือรอบต่อๆไป) จะรีบนำมาแจ้งให้พี่น้องและผู้อ่านทุกท่านทราบต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อรับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่รอบสองจำนวน 17,008ครัวเรือน

ต้อนรับปีใหม่ 2554 ด้วยรายชื่อล่าสุดรอบ 2 สำหรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000บาท เข้ารับเงิน ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้ววันนี้

เนื่องด้วยทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมรอบสอง ทางบล็อกหาดใหญ่จึงนำข่าวสารมาฝากเพื่อนพี่น้องตามที่สัญญาไว้ มีรายละเอียดดังนี้ "ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) ครั้งที่ 2 ด้วยรัฐบาลได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) ครั้งที่ 2 ผ่านทางธนาคารออมสิน สาขา หาดใหญ่ จำนวน 17,008 รายชื่อ (ครัวเรือน) โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้กำหนดให้ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งยื่นหลักฐานไว้แล้ว เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2554"

ผู้ที่จะขอเข้ารับเงินน้ำท่วมหาดใหญ่รอบสองให้เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศครั้งนี้ (ครั้งที่ 2) สามารถตรวจสอบรายชื่อในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3)

3. ผู้อ่านท่านใดที่สงสัยหรือมีข้อสอบถาม โทรสอบถามได้ที่ 074-200196-7

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสามารถเข้ารับเงินได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- วันที่ 11 มกราคม 2554 ผู้ที่มีรายชื่อ ก - ย (ลำดับที่ 1-9000)

- วันที่ 12 มกราคม 2554 ผู้ที่มีรายชื่อ ย – ฮ (ลำดับที่ 9001-17,008)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วมรอบสองหาดใหญ่ คลิ๊กตรงนี้

ทางบล็อกหาดใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนดังกล่าว จะช่วยเยียวยาจิตใจพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบสอง ให้ติดตามข่าวสารจากทางบล็อกหาดใหญ่ซึ่งจะรีบนำข่าวการรับเงินน้ำท่วมรอบสามของหาดใหญ่มานำเสนอ เมื่อมีการอัพเดตต่อไป

ประกาศรายชื่อน้ำท่วมล่าสุดของเทศบาลควนลัง สำหรับผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

แจ้งพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลควนลัง เรื่องรายชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมอัพเดตล่าสุด 27 ธ.ค. 53 สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบล็อกหาดใหญ่ไปพบข่าวของทางเทศบาลจึงนำมาแจ้งให้ผู้ที่สนใจรับทราบ มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้มาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองควนลัง ขอเรียนแจ้งมายังผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้มาติดต่อที่สำนักงานเทศบาล ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์

- คลิ๊กตรงนี้ สำหรับเอกสารชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์ของทางเทศบาล (ขณะนี้ลิ๊งค์จากทางเทศบาล ดาวน์โหลดไม่ได้แล้วครับ)

ผู้เขียนขอแนะนำว่า ใครที่มีชื่อในเอกสารให้รีบน้ำบัตรประชาชนไปแจ้งที่เทศบาลควนลัง เพื่อแสดงสิทธิดังกล่าว ทางบล็อกหาดใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่น้องทุกคน และหากมีการอัพเดตข้อมูลอื่นใด ทางบล็อกจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมเทศบาลควนลัง (ทั้งหมด)

พี่น้องและประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง สามารถทำการดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วม 5,000บาท ได้แล้วในขณะนี้ เป็นจำนวนดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมในรายชื่อรอบแรก จำนวน 148ครอบครัว

ผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมในรายชื่อรอบสอง จำนวน 2376ครอบครัว

รวมเป็นจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินทั้งหมด 2524ครอบครัว อ่านรายละเอียด (วิธีการรับเงิน)

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ ทางบล็อก หาดใหญ่จึงรวบรวมรายชื่อดังกล่าวมาให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบก่อนเดินทางไปรับเงิน สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมได้ดังนี้

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท รอบที่1 148ครอบครัว

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท รอบที่2 2376ครอบครัว

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท ทั้งหมด 2524ครอบครัว

อนึ่งรายชื่อทั้งหมดสามารถเข้ารับเงินน้ำท่วมได้ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดควนลัง

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 >>

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com