ประกาศรายชื่อผู้ถูกระงับจ่ายเงินน้ำท่วม 5,000บ.ของหาดใหญ่ (รอบ1และ2)

ประกาศรายชื่อผู้ถูกระงับจ่ายเงินน้ำท่วม 5,000บ.ของหาดใหญ่ (รอบ1และ2) ภาพประกอบ

เรียนพี่น้องชาวบ้านใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจำนวน 5,000บ. โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่ได้รับเงินน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยสามารถแบ่งกรณีของผู้ถูกระงับเงินน้ำืท่วมห้าพันบาทของเขตหาดใหญ่ได้ดังนี้

Follow up:

1. กรณีบ้านของตนเองจริง แต่ยังไม่รับรับเงินและมีรายชื่ออยู่ในผู้ถูกระงับการจ่ายเงิน ให้แสดงเอกสารดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มีรายชื่อ

- สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2. กรณีบ้านเช่าและห้องเช่า ให้แสดงเอกสารดังนี้

- สำเนาสัญญาเช่า 1ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าและผู้ให้เช่า อย่างละ 1ฉบับ

- หากไม่มีสัญญาเช่า ให้ใช้หนังสือรับรองการเช่าบ้าน พร้อมถ่ายทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านรับรองว่าเช่าอยู่จริง (คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองบ้านเช่า)

3. กรณีบ้านไม่มีัเลขที่ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

- หนังสือรับรองการอาศัยหรือมีบ้านอยู่จริง โดยประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง (คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่)

- สำเนาบัตรประธานกรรมการบริหารชุมชน 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

4. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว ถนนกาญจนวณิชย์, คลองเรียน และถนนอื่นๆ ให้แสดงเอกสารดังนี้

- หนังสือรับรองการเกิดอุทกภัย โดยประธานชุมชนเป็นผู้รับรองการเกิดอุทกภัย (คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเกิดอุทกภัย)

- สำเนาบัตรประธานกรรมการบริหารชุมชน 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

5. กรณีบ้านเลขที่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงเอกสารดังนี้

- นำทะะเบียนบ้านตัวจริงมาแสดง

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

6. กรณีบ้านน้ำไม่ท่วม และทำการแจ้งรายชื่อ

- จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลังจากเตรียมเอกสารจากข้างต้นที่ได้แจ้งไปแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหาดใหญ่เพื่อชี้แจ้ง และแสดงเอกสารเพิ่มเติม เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องและผู้ประสบภัยทุกท่าน

สามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถูกระงับการจ่ายเงินครั้งที่ 1, 2 (คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด)

« รถจักรยานยนต์คลาสสิคในหาดใหญ่ (ซื้อ, ขาย, แลกเปลี่ยน)วิธีการรับเงินน้ำท่วมของหาดใหญ่และควนลัง (กรณีไปรับไม่ทัน) »

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com