วิธีการรับเงินน้ำท่วมของหาดใหญ่และควนลัง (กรณีไปรับไม่ทัน)

แจ้งรายละเอียดวิธีการขอรับเงินน้ำท่วมจำนวน 5,000บ. ในกรณีที่พี่น้องชาวหาดใหญ่และควนลังไปรับเงินได้ทันกำหนด เพื่อความเข้าใจทางบล็อกหาดใหญ่จึงขออธิบายวิธีการขอรับเงิน 5,000บ. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยจะแบ่งเป็น

วิธีการรับเงินน้ำท่วมของหาดใหญ่และควนลัง (กรณีไปรับไม่ทัน) (ภาพประกอบ)

1. กรณีไปรับด้วยตนเอง (มีรายชื่อตรงกับที่ทางเทศบาลแจ้ง) ให้เตรียมเอกสารดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2. กรณีให้ผู้อื่นไปรับแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

- หนังสือมองอำนาจ 1ฉบับ (คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด)

3. กรณีไม่สามารถมอบฉันทะได้ (กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ, ไม่รู้หนังสือ) ให้เตรียมเอกสารดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริง

- มารับเงินด้วยตนเอง

หลังจากเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ให้เข้ารับเงิน 5,000บ. ได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) ทั้งผู้ที่อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่และควนลัง

1 comment

Comment from: Undaieve [Member] Email · http://teeraprol.blogtika.com/
ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีต้องการขอรับเงินน้ำท่วม เพื่อความสะดวกของพี่น้องชาวหาดใหญ่และควนลัง

1. ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ (ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1) โทร. 074-225615

2. ท่านใดไม่มีรายชื่อในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อในครั้งต่อไปได้ใน รอบที่ 3 (เฉพาะหาดใหญ่)

3. หากรายชื่อของท่านอยู่ในเอกสารรายชื่อผู้ที่ถูกระงับการจ่าย สามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ เพื่อทำการแก้ไข
13/02/2011 @ 11:50

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
PoorExcellent
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
« ประกาศรายชื่อผู้ถูกระงับจ่ายเงินน้ำท่วม 5,000บ.ของหาดใหญ่ (รอบ1และ2)ร่วมเชียร์ทีมฟุตบอล Hatyai FC ซุปเปอร์เเชมป์ (5 ก.พ.) »

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com