ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมเทศบาลควนลัง (ทั้งหมด)

พี่น้องและประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง สามารถทำการดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วม 5,000บาท ได้แล้วในขณะนี้ เป็นจำนวนดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมในรายชื่อรอบแรก จำนวน 148ครอบครัว

ผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมในรายชื่อรอบสอง จำนวน 2376ครอบครัว

รวมเป็นจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินทั้งหมด 2524ครอบครัว อ่านรายละเอียด (วิธีการรับเงิน)

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ ทางบล็อก หาดใหญ่จึงรวบรวมรายชื่อดังกล่าวมาให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบก่อนเดินทางไปรับเงิน สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมได้ดังนี้

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท รอบที่1 148ครอบครัว

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท รอบที่2 2376ครอบครัว

- คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับเงินน้ำท่วม 5,000บาท ทั้งหมด 2524ครอบครัว

อนึ่งรายชื่อทั้งหมดสามารถเข้ารับเงินน้ำท่วมได้ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดควนลัง

« ประกาศรายชื่อน้ำท่วมล่าสุดของเทศบาลควนลัง สำหรับผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเทศบาลเมืองควนลัง ประกาศจ่ายเงินน้ำท่วมแล้ว (ล่าสุด) »

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com