เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศจ่ายเงินน้ำท่วมแล้ว (ล่าสุด)

แจ้งพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลควนลัง ขณะทางเทศบาลได้นัดจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เป็นจำนวน 2524ครอบครัว ผู้อ่านท่านใดที่อยู่ในเขตดังกล่าวสามารถเข้ารับเงินได้ในวันที่ 25 ธ.ค. 2553 โดยประกาศของของเทศบาลควนลัง มีรายละเอียดดังนี้

"ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การนัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (5,000)  เทศบาลเมืองควนลังขอเรียนแจ้ง มายังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (5,000) จำนวน 2524 ราย ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"

สิ่งที่ต้องจดจำและเตรียมไปคือ

- บัตรประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

- จดเลขลำดับที่ประกาศ

- รับเงินที่ ณ วัดควนลัง เวลา 09.00 - 15.00 น.

ทางบล็อกหาดใหญ่หวังว่าเงินชดเชยน้ำท่วมดังกล่าว จะเป็นสิ่งช่วยเยียวยาจิตใจของพี่น้องได้บ้าง ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีชื่อ ขอให้ติดตามข่าวต่อไป ซึ่งทางบล็อกหาดใหญ่จะรีบหาข่าว มาแจ้งให้ทราบทันทีที่มีการอัพเดตข้อมูล

« ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วมเทศบาลควนลัง (ทั้งหมด)ประกาศรายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลเมืองควนลัง »

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com