ความหมายของคำว่า เกษตรอินทรีย์ ที่แท้จริง

คำเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์การที่มีโฆษณาจากหลายสื่อเรื่องการใช้เกษตรอินทรีย์ ทำให้ชาวบ้านและหลายๆคนเข้าใจว่า การซื้อปุ๋ยประเภทอินทรีย์ไปใส่ สวนยาง, ไร่, นา, ผลไม้ คือการทำเกษตรที่โคตรเทพ *รักธรรมชาติ แต่จริงๆแล้วนี้คือการเข้าใจผิดและอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้

Follow up:

ยกตัวอย่าง : สวนยางที่อยู่บนภูเขา แต่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเปลือก กุ้ง, หอย, ปู มาใส่ นั้นหมายถึงการนำซากในทะเลมาถมภูเขา ซึ่งพื้นฐานแล้วเป็นระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ผลเสียจึงเกิดขึ้นแบบทันตา ดังนั้นก่อนที่จะเชื่ออะไร เราควรมีการศึกษาสิ่งนั้นก่อน อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ ทดลอง ทำเอง หาเหตุผล แล้วจะเข้าใจคำว่า "เกษตรอินทรีย์ที่แท้จริง"

ภาพประกอบ : sunisara

« แนะนำวิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้องแนะนำวิธีแก้ปัญหาพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ »

ค้นหา COMMUNITY.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม COMMUNITY.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกรวมเป็นจำนวน คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blog Community by Blogtika All rights reserved designed by blogtika.com