วิธีกู้เงินซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมกับประกันสังคม (วิธียื่น/ขอ/ลุ้น)

วิธีกู้เงินซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมกับประกันสังคม (วิธียื่น/ขอ/ลุ้น)
REALESTATESUGGESTIONS / IMAGE

ผู้ประกันตนกับทางประกันสังคมทุกคน มีสิทธิ์ขอยื่นกู้ได้กับสามธนาคารดังของประเทศไทย เพื่อนำเงินไปใช้ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ด้วยสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยสามารถขอยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน โดยนำหลักฐานไปขอยื่นกู้ด้วยดอกเบี้ย 2.5 % ต่อปี และคงที่ 2 ปี มีรายละเอียดดังนี้

Follow up:

ผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินสำหรับซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม

วิธีกู้เงินซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมกับประกันสังคม (วิธียื่น/ขอ/ลุ้น)ผู้ที่ขอยื่นกู้กับทาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน จะต้องเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น โดยจะสามารถกู้เงินสำหรับนำไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม ในวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี และคงที่นานถึง 2 ปีเต็ม

วิธีการและขั้นตอนในการขอยื่นกู้เงินช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน

1.เดินทางไปขอ "หนังสือรับรองความเป็นผู้ประกันตน" ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่

2.ขอหนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทที่ทำงานอยู่ *ในหนังสือฯ จะต้องระบุรายได้ หรือใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.ถ่ายบัตรประชาชน 1 ชุด

5.ถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด

6.เตรียมรูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม 1 ชุด หรือ หนังสือรับรองว่าบ้านน้ำท่วมจากผู้นำชุมชน 1 ชุด หรือ สัญญาจ้างช่างซ่อมแซมบ้าน 1 ชุด

7.เดินทางไป ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน แล้วแจ้งกับพนักงานว่า "ขอยื่นกู้เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม"

8.รอการติดต่อกลับจากธนาคารที่ขอยื่นกู้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกาศ "ประกันสังคมเปิดให้ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม" จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่มากก็น้อย สำหรับวงเงิน 50,000 บาท อาจจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้ใครหลายคนมีความหวัง และก้าวเดินต่อไปข้างหน้า

ข้อมูลส่วนใหญ่: Saichon Prasert, Annop Suwattanapisat

ภาพประกอบ: realestatesuggestions, ddmcdn, cyber-loans

เน้นย้ำ: สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมกับโครงการปล่อยกู้รอบใหม่

วิธีกู้เงินซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมกับประกันสังคม (วิธียื่น/ขอ/ลุ้น)สำหรับท่านผู้อ่านที่กำลังสนใจหรือมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัย ขณะนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. - ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย

รายละเอียดการปล่อยกู้ซ่อมบ้านรอบใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9,000 ล้านบาท

  • สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี
  • โดยดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปีแรก
  • ให้กู้เพื่อซื้อ กู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย
  • วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ได้สูงสุด 100%
  • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี
  • ขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
  • ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556

ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เข้าใจถึงจิตใจของผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากผู้อ่านท่านใดที่กำลังมองหาแหล่งเงินสำหรับการฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่ถึงจะผ่านแล้ว แต่ความเสียหายและผลกระทบยังคงตามมา สามารถสอบถามธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2645-9000

2 comments

Comment from: Hunny [Visitor] Email
*----
-ความหมายตามข้อ 2 ถ้าไม่ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ก็สามารถใช้สลิปเิงินเดือนแทนได้หรือไม่ เพราะไปติดต่อที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าต้องใช้ทั้งสองอย่าง
-และธนาคารยังมีเงื่อนไขว่าต้องให้ไปขอหนังสือยินยอมจากการเงินบริษัทของผู้กู้ เพื่อให้หักเงินให้ ซึ่งตามความเข้าใจไม่น่าต้องไปยุ่งกับการเงินของบริษัท ทำไมไม่ให้ผู้กู้นำเงินส่งธนาคารเอง หรือให้เปิดบัญชีเพื่อเอาเงินเข้าหักเป็นเงินกู้แทน สาเหตุมันยุ่งยากเพราะทางการเงินของบริษัทไม่ยินยอมจะออกหนังสือให้ เพราะมันเป็นภาระของบริษัท
-หนังสือรับรองตามข้อ 1 ของผู้ค้ำฯ ธนาคารก็บอกว่าต้องใช้ด้วย ซึ่งดูแล้วต้องใช้เอกสารเหมือนผู้กู้ทุกอย่าง ไม่ทราบว่าจะต้องเป็นผู้ค้ำทำไม กู้เองไม่ดีกว่าเลย
- เลยอยากทราบว่าต้องการจะช่วยเหลือประชาชนแต่ทำไมเงื่อนไขของธนาคารถึงมากเรื่องขนาดนี้ หรือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบอุทกภัยกันแน่ ถ้าทางประกันสังคมไม่ทราบเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการกู้ที่แม่นยำ ก็ควรไปสอบถามเงื่อนไขกับธนาคารให้เรียบร้อยเสียก่อน ก่อนที่จะมาแนะนำหรือให้ข้อมูลที่ผิด ๆ กับประชาชน
- เพราะในเมื่อคุณบอกว่าทำให้หลายคนมีความหวังและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เมื่อเจอปัญหาอย่างนี้แล้ว จะให้หวังต่อไปได้อย่างไร

ปล.เงื่อนไขแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่ ๆ ไม่ได้ใช้เอกสารแค่ที่ทางประกันสังคมบอกมา (อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรเพื่อช่วยเหลือประชาชน)
01/26/12 @ 23:59
Comment from: thadilok klibbua [Visitor]
เรื่องมากที่สุดไม่เคยเจอ คิดว่าจะได้ง่ายๆ หรืออย่างไรกัน ทั้งๆที่กู้เงินประกันสังคมของตนเองแท้ๆ สารพัดเอกสาร เซ็นต์เอกสารเยอะมาก สอบประวัติเหมือนนักโทษต้องคดี คนกู้ยังเอือม แล้วคนค้ำประกันยิ่งแล้วใหญ่ กว่าจะขอร้องให้มาช่วยค้ำประกันได้ เจอสอบประวัติขนาดนี้ บอกศาลาดีกว่า เสียเงินค่าเตรียมเอกสาร กับค่าเดินทางก็หมดไปเยอะแล้ว
02/21/12 @ 23:40

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
PoorExcellent
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
« มองต่างมุมกับคำว่าทุกอาชีพมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จเท่ากันแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Avira AntiVir Personal เวอร์ชั่นล่าสุด »

ค้นหา COMMUNITY.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม COMMUNITY.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้มีผู้อ่านบล็อกรวมเป็นจำนวน คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Blog Community by Blogtika All rights reserved designed by blogtika.com